BIOAKTYWNY SUBSTYTUT KOŚCI

BIOAKTYWNOŚĆ

MATERIAŁ AKTYWNY BIOLOGICZNIE

BIORESORBOWALNOŚĆ

MATERIAŁ CAŁKOWICIE WCHŁANIANY PRZEZ ORGANIZM

BIODEGRADOWALNOŚĆ

PRODUKTY ROZKŁADU PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

KOŚCIOZASTĘPCZOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI ZBLIŻONE DO TKANKI KOSTNEJ

NIETOKSYCZNOŚĆ

NIE POWODUJE NEGATYWNEJ ODPOWIEDZI KOMÓREK

NASĄCZALNOŚĆ

NASĄCZANIE PŁYNAMI BIOLOGICZNYMI

POROWATOŚĆ

HODOWLA KOMÓREK WSPOMAGAJĄCYCH PROCES ODBUDOWY KOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ

DOPASOWANIE DO ROZMIARU UBYTKU KOSTNEGO

Krytyczne ubytki kostne stanowią poważny problem, ponieważ nie ulegają samoistnej odbudowie. Mogą powstawać w wyniku rekonstrukcji więzadeł, resekcji nowotworów oraz zaniku kości w wyniku osteoporozy. W Polsce ze względu na rekonstrukcję więzadeł krzyżowych hospitalizacji poddawanych jest około 60 tys. osób rocznie, z czego znaczną przewagę stanowią mężczyźni w wieku 18-40 lat.

Bioaktywny substytut kości gąbczastej to pierwszy na rynku implant, opracowany z myślą o zastosowaniu w rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie.

Nasz produkt wyróżnia się na rynku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, a także pacjentów. Odpowiednie właściwości oraz atrakcyjna cena zapewnią przewagę naszego implantu nad konkurencją.

Bioaktywny substytut kości cechuje się wysokim stopniem porowatości i jest elastyczny, dzięki czemu tworzy pewnego rodzaju „rusztowanie” dla komórek odbudowującej się kości.

Dodatkowym atutem implantu jest możliwość osadzania czynników wzrostu, które naturalne wspomagają proces regeneracji kości. Do czynników osteoindukcyjnych należy m.in. osocze bogatopłytkowe pobrane od operowanego pacjenta, co zapewnia całkowitą zgodność tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych.

W trakcie zabiegu nawierca się kanały kostne w sposób umożliwiający zaczepienie wprowadzanego do organizmu więzadła. Rozwiązaniem pozwalającym na szybszą i bezpieczniejszą odbudowę kości w miejscu ubytku jest wprowadzenie bioaktywnego substytutu kości.

Odpowiednia porowatość i elastyczność bioaktywnego substytutu kości pozwala chirurgowi na sali operacyjnej na docięcie implantu do rozmiarów odpowiadających rozmiarowi ubytku kostnego.

Dostarczenie czynników proregeneracyjnych w postaci osocza bogatopłytkowego pobranego od pacjenta, przyspiesza proces regeneracji kości, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia stanów zapalnych.

Implant wykonany na bazie polimeru biodegradowalnego stopniowo zanika w organizmie i zostaje nadbudowany zregenerowaną kością, znacznie przyspieszając okres rekonwalescencji pacjenta.

 

BONEREG SP. Z O.O.

WYPEŁNIENIA KOSTNE NOWEJ GENERACJI

kontakt

office@bonereg.com

SOCIAL MEDIA